Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou sui iuris byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu s mp3-kami. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke nám môžete poslať e-poštou.

 

     Aktualizácie:

29.12.2022.  Kalendár na január 2023 s liturgickými čítaniami.

30.11.2022.  Kalendár na mesiac december s liturgickými čítaniami.

01.11.2022.  Kalendár na mesiac november s liturgickými čítaniami. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

03.10.2022.  Kalendár na mesiac október s liturgickými čítaniami. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

06.09.2022.  Kalendár na mesiac september s liturgickými čítaniami. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

30.07.2022.  Kalendár na august, posledný mesiac liturgického roka, s čítaniami.

01.07.2022.  Kalendár na mesiac júl s liturgickými čítaniami.

30.05.2022.  Kalendár na mesiac jún s liturgickými čítaniami.

01.05.2022.  Začiatok kalendára na paschálny mesiac máj s liturgickými čítaniami. (Bude sa postupne dopĺňať.)

01.04.2022.  Kalendár na paschálny mesiac apríl s liturgickými čítaniami. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

28.02.2022.  Kalendár na mesiac marec s liturgickými čítaniami.

31.01.2022.  Kalendár na mesiac február s liturgickými čítaniami.

31.12.2021.  Kalendár na január 2022 s liturgickými čítaniami.

30.11.2021.  Kalendár na mesiac december s liturgickými čítaniami.

31.10.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac november.

30.09.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac október.

01.09.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac september, ktorým sa začína cirkevný rok. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

31.07.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na august - posledný mesiac cirkevného roka.

30.06.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na júl.

31.05.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac jún.

29.04.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac máj.

02.04.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac apríl. Za meškanie sa ospravedlňujeme.

01.04.2021.  Odporúčané modlitby v rodine na obdobie Veľkého týždňa a Paschy na každý deň (a čas dňa).

03.03.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec. Za meškanie sa ospravedlňujeme.

30.01.2021.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac február.

04.01.2021.  Veľké povečerie na sviatok Bohozjavenia. Brožúrka s niektorými časťami uvedenými paralelne v slovenčine a cirkevnej slovančine (v prepise do latinky).

30.12.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na január 2021.

02.12.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac december. Za meškanie sa ospravedlňujeme.

03.11.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac november. Za meškanie sa ospravedlňujeme.

06.10.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac október. Za meškanie sa ospravedlňujeme.

30.08.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac september, ktorým sa začína cirkevný rok.

31.07.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na august, posledný mesiac cirkevného roka.

30.06.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac júl.

30.05.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac jún.

30.04.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac máj.

04.04.2020.  Začali sme pripravovať "sprievodcu" modlitbami pre ľudí na obdobie Veľkého týždňa a Paschy. Na každý deň (a čas dňa) ponúka odporúčané modlitby v rodine. Postupne budeme dopĺňať.

31.03.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac apríl (na Veľký týždeň a Paschu).

26.03.2020.  Modlitba na spôsob molebenu za zastavenie epidémie spôsobenej koronavírusom.

15.03.2020.  Prosba do suhubej ekténie (slovensky i cirkevnoslovansky) za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu.

29.02.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec.

20.02.2020.  Obrad vzájomného zmierenia a odprosovania, ktorý sa koná na začiatok Veľkého pôstu na Syropôstnu nedeľu na konci večierne.

...

31.08.2017.  Od 1. septembra 2017 (nového cirkevného roka) sa v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku obnovuje prax podávania eucharistie malým deťom. Pri tejto príležitosti sme doplnili sekciu venovanú tejto tematike.

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa a započúvajte sa.

 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2023  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  29.12.2022

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.