Slovo na úvod

Som rád, že po dlhšom čase sa môže táto naša farská stránka aktualizovať aj za ochoty a technického zrealizovania nášho veriaceho z Rafajoviec – Bc. Matúša Fedora. Zaiste každá farnosť žije svojim špecifickým životom, tvorí však dejiny nielen svoje, ako dejiny miestnej cirkvi, ale utvára a podieľa sa na tvorbe dejín celej cirkvi. A tak tým, čo prežívame a čo tvoríme môžeme inšpirovať iných, či ich povzbudiť alebo možno aj pomôcť. Verím, že každý kto si klikne na túto našu stránku, sa prinajmenšom poteší a možno aj inšpiruje, ale hlavne sa o našej farnosti niečo nové dozvie. Teda vitajte na stránke – Gréckokatolícka Cirkev - farnosť Rafajovce.

o. Pavol Székely , správca farnosti