Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2022

Kalendár na november 2022, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv   Štvrtok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky)
Dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie.
 
2 Pia   Piatok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky)
Dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 101. začalo (20, 19 – 26) = radové čítanie.
 
3 Sob   Sobota 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.
 
4 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 26. (28.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky)
1. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa nebrala Nedeľa Krista Kráľa:
Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = radové čítanie z 28. nedele, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z 28. nedele, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Ak sa brala Nedeľa Krista Kráľa:
Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie z 26. nedele, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z 29. nedele, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.
 
5 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.
 
6 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi; ak sa k dnešku nekoná bdenie, tak aj 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi; ak sa k dnešku nekoná bdenie, tak aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie.
Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
7 Str   Streda 27. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky)
Dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 15; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.
 
8 Štv polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia; ak sa k dnešku nekoná bdenie, tak aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia; ak sa k dnešku nekoná bdenie, tak aj Lk 107. začalo (21, 28b – 33) = radové čítanie.
 
9 Pia   Piatok 27. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky)
Dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota 27. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik – presun z nasledujúcej nedele.) (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
11 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (27. deň filipovky)
2. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = radové svätým praotcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = radové svätým praotcom.
 
12 Pon        
13 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia)      
14 Str        
15 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
     
16 Pia        
17 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
18 NE        
19 Pon        
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
21 Str        
22 Štv        
23 Pia       Doplňujúce texty - kliknite sem!
24 Sob       Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 NE veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím      
27 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
28 Str        
29 Štv        
30 Pia        
31 Sob        

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2022)

(c) grkat.nfo.sk   30.11.2022  andreios 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo. Vianoce. vianočné sviatky u gréckokatolíkov